Korv (0)
Kontakt
EST | RUS
kategooria:
Kohaletoimetamine:

E-Kaart

Silmapilkne kohaletoimetamine toimub iga päev ööpäevaringselt, kui tellimuse eest tasutakse Pangalingi kaudu. Käesoleval ajal Pangalingi kaudu saavad tasuda Swedbanki ja SEB Eesti Ühispanga kliendid.

Kui tellimuse eest tasutakse muude interneti- ja telefonipankade kaudu või lihtülekandega pangakontole, kohaletoimetamine toimub e-poe tööajal 3 (kolme) tunni jooksul pärast tellimuse eest tasutud raha laekumist meie pangakontole.

0 €, 24H
Eesti Post

Tähtstandardkiri (AS Eesti Post teenus) väljastatakse saajale tema elu-või asukohas allkirja vastu. Väljastamiseks tehakse üks katse. Juhul, kui saadetist ei õnnestu väljastada, jäetakse saaja postkasti postisaadetise saabumise teade, mille alusel väljastatakse saadetis saajale postkontoris.

Tähtstandardkiri edastatakse saajale postitamise päevale ülejärgneval postkontori tööpäeval.

AS Eesti Post tingimused http://www.post.ee/?id=5410

0 €, E-R
Kuller

ELS Pluss (AS Eesti Post teenus) – teenus eraklientidest saajatele üle kogu Eesti.

Kättetoimetamine saajale: üle Eesti (E-R kell 8.00-20.00

Saajale helistatakse ette (saadetise vastuvõtmise päevale järgneval tööpäeval (välja arvatud pühapäev ja riiklikud pühad) ning lepitakse kokku sobiv kättetoimetamise aeg samaks, järgmiseks või ülejärgmiseks päevaks sõltuvalt saaja soovist.

AS Eesti Post tingimused http://post.ee/?id=7635

3,5 €, E-L

kiire otsing:

Otsing märksõna järgi:

Kellele sobib:

lapsele
perele
inimeste grupile
paarile
mehele
naisele

Hind: alates

kuni EUR
 
kingitus.net ja Kasutaja vaheline Kokkulepe
1. Veebisait ja Klient
1.1. KINGITUS.NET veebisait (edaspidi "Veebisait") kuulub firmale Mutual Enterprises OÜ, aadressiga Mustamäe tee 5c, 10616, Tallinn (edaspidi "KINGITUS.NET").Veebisaidi kasutamine Veebisaidi klientide poolt (edaspidi "Kliendid") ja antud Veebisaidil paigutatud pakkumiste (edaspidi "Kaubad") reserveerimine toimub järgmise Kokkuleppe (edaspidi "Kasutusleping") alusel.
2. Teenuste kirjeldus
2.1. KINGITUS.NET Veebisaidil pakutakse erinevate firmade (edaspidi "Tarnijad") Kaupu. Kaubad võivad olla nii füüsilised kaubad kui ka kaubad-teenused. Veebisaidi vahendusel tegeleb KINGITUS.NET abi osutamisega Kaupade valikul ja reserveerimisel ning Lisateenuste (näiteks edasisaatmine, kohaletoimetamine jne) müügiga.
Kaupu kirjeldatakse põhjalikult ja näidatakse nende maksumus.
2.2. Vahendustehing KINGITUS.NET ja Kliendi vahel teostatakse järgmiselt: Klient võtab tellimuse käigus Veebisaidi internetipoes vastu Kokkuleppe ja saadab tellimuse online-režiimis.
Sel juhul loetakse KINGITUS.NET Pakkumine vastuvõetuks.
2.3. Kauba tarnimine ja tarnetingimuste täitmine kuulub ainult Tarnijate kohustuste hulka.
Seega esineb KINGITUS.NET Vahendaja rollis Kliendi ja Tarnija vahel.
KINGITUS.NET teenused piirduvad Kaupade valikuga, nende kirjeldamisega, kaasaaitamisega valikul, tehnilise ja makselise osa täitmisel.
Vautšeri õigustatud valdaja, vastavalt käesoleva Kokkuleppe punktile 3.7. (edaspidi "Saaja"), saab võimaluse Kauba tarnimise konkreetsete tähtaegade reserveerimiseks vahetult Tarnija juures või mõnedel juhtudel KINGITUS.NET operaatori vahendusel.
Kauba tarnimise konkreetsete tähtaegade võib mõnedel juhtudel olla kättesaadav vaid teatud perioodidel, näiteks hooajaliste Vautserite korral, vt. p. 3.10.3.
2.4. Kauba reserveerimise ja tarnimise Leping sõlmitakse vahetult Saaja ja vastava Tarnija vahel.
Kauba tarnimist ja tarneteenuste tingimuste täitmist ei loeta KINGITUS.NET teenuseks. KINGITUS.NET on ainult Veebisaidil näidatud Kaupade Vahendaja.
2.5. Kauba reserveerimisel ja tarnetähtaegade kooskõlastamisel rakendatakse vastavate Tarnijate Kokkuleppeid. Vajalikku teavet (näiteks tarne tingimused, tähtaeg, koht) leiate meilt Kauba kirjeldustes.
Konkreetse Tarnija täpse Kokkuleppe kohta peavad Kliendid järele pärima enne tarnetähtaja kinnitamist vahetult Tarnija juures.
3. Vautšerid
3.1. Kaupade reserveerimine toimub Vautšerite abil (edaspidi "Vautšer").
KINGITUS.NET pakub kahte liiki Vautšereid (ehk E-pääsmeid):
a) vautšer, mis annab õiguse konkreetse kauba (edaspidi "Kauba Vautšer") vormistamiseks;
b) rahalise väärtusega vautšer (edaspidi "Rahaline Vautšer").
3.2. Kauba Vautšer annab Kliendile või tema poolt valitud isikule õiguse pärast täielikku tasumist (Kokkuleppe p 6.1) vastava Kauba reserveerimiseks Kliendi poolt valitud Tarnija juures tingimustel, mis on eraldi näidatud reserveerimisel (näiteks vastava Tarnija kasutusleping, tarnetingimused jm).
3.3. Rahaline Vautšer annab Kliendile või tema poolt valitud isikule õiguse pärast täielikku tasumist (Kokkuleppe p 6.1) mistahes Veebisaidil paigutatud Kauba reserveerimiseks vastu tingimustel, mis on näidatud Kokkuleppe punktis 3.4.
3.4. Rahalise Vautšeri vahetamine Kauba Vautšeri vastu.
a) Kui Rahalise Vautšeri vahetamisel Kauba Vautšeri vastu on vahetamisele kuuluva Rahalise Vautšeri Väärtus võrdne vahetamise tulemusena saadud Vautšerite summaarse Väärtusega, toimub vahetus juurdemakseta.
b) Kui Rahalise Vautšeri vahetamisel Kauba Vautšeri vastu on vahetamisele kuuluva Rahalise Vautšeri väärtus suurem vahetamise tulemusena saadud Vautšerite summaarsest Väärtusest, toimub vahetus ilma juurdemakseta, kuid hinnavahe kirjutatakse Kliendi bilanssi Rahalise Vautšerina, vahetuse hinnavahe Väärtusena.
c) Kui Rahalise Vautšeri vahetamisel Kauba Vautšeri vastu on vahetamisele kuuluva Rahalise Vautšeri väärtus väiksem vahetamise tulemusena saadud Vautšerite summaarsest Väärtusest, toimub vahetus hinnavahe juurdemaksmisega Kliendi poolt.
3.5. Kui Rahalise Vautšeri saamise momendiks on Kliendil juba olemas teine Rahaline Vautšer, siis kaotab vana Vautšer kehtivuse, Klient saab aga uue Rahalise Vautšeri mõlema Vautšeri summaarse Väärtuse Väärtusega.
3.6. Vautšereid rahaks ei vahetata.
3.7. Vautšereid, mis on vormistatud optsiooni "osta kingituseks" abil, võib edasi anda teisele isikule nende aktiveerimismomendini.
Vautšerite aktiveerimiseks nimetatakse Paroolide sisestamise protseduuri ja sellele järgnevat Kliendi kontaktandmete registreerimist Veebisaidi vastaval vormil.
Pärast Vautšeri aktiveerimist isik, kelle kontaktandmed on näidatud antud Vautšeri aktiveerimismomendil, muutub antud Vautšeri õigustatud valdajaks.
Õigus Kauba kättesaamiseks on ainult Saajal. Juhul, kui üks Vautšer eeldab Kauba saamist isikute grupile, siis ainult Saajal on õigus tarneaja kooskõlastamiseks grupile.
Vautšerid, mis on vormistatud optsiooni "osta endale" abil, aktiveeruvad automaatselt tellija nimele ja ei vaja lisaaktiveerimist.
Saaja muutmine on võimalik ainult KINGITUS.NET kooskõlastusel tugiteenistusega.
3.8.Kauba hinna muutmise korral Veebisaidil antud Kaubaga seotud Kauba Vautšer võib kaotada oma kehtivuse ja sellel juhul see võib olla välja vahetatud teise Rahalise Vautšeri või teise Kauba Vautšeri vastu tingimustel, mis on näidatud Kokkuleppe punktis 3.4.
3.9.Vautšeri kehtivusaeg on märgitud tellimuse vormistamisel loetelus "Tingimused" kus on kirjeldatud konkreetne pakett. Samuti kehtivusaeg on kirjas ka Vautšeri peal.
3.10. Jaekaubandusest vormistatud Vautšerite kehtivusaeg on näidatud selle pakendil.
3.11. Vautšeri kehtivusaja möödudes muutub Vautšer kehtetuks ja Kaupade saamine selle alusel muutub võimatuks.
Vautšeri kehtivuse tähtaega ei pikendata, mingeid kompensatsioone Vautšeri kehtivuse kaotamisel ei maksta.
Vautšeri vahetamine teise Vautšeri vastu hinnavahe juurdemaksmisega või ilma selleta ei pikenda vahetamise tulemusena saadud Vautšerite kehtivuse tähtaega.
Kõikide vahetamise tulemusena saadud (juurdemaksmisega või ilma selleta) Vautšerite (kaasa arvatud ka Rahalised Vautšerid) kehtivusaja lõpu kuupäev on võrdne vahetatava Vautšeri (kaasa arvatud ka Rahaline Vautšer) kehtivusaja lõpu kuupäevaga.
3.12. Vautšerite aktiveerimine ja Kauba tarnetähtaegade kooskõlastamine Tarnijaga tuleb ette võtta järgides alljärgnevaid tingimusi:
3.12.1. Vautšeri korral, millel puuduvad hooajalised piirangud - mitte hiljem kui 14 (neliteist) kalendripäeva enne antud Vautšeri kehtivusaja lõppemist.
3.12.2. Hooajalise Vautšeri korral - mitte hiljem kui 14 (neliteist) kalendripäeva enne antud Vautšeri kehtivusaja lõppemist ja mitte hiljem kui 14 (neliteist) kalendripäeva enne antud Vautšerile vastava Kauba tarnimise hooaja lõppu. Konkreetse Kauba hooajalised tarnepiirangud on näidatud antud Kauba kirjelduse osas "Tingimused".
3.13. Käesoleva Kokkuleppe punktis 3.12. kirjeldatud tingimuste mittejärgimisel KINGITUS.NET Vautšeri kasutamise võimalust kuni selle kehtivusaja lõpuni ei garanteeri, kaasa arvatud ka järgmistel põhjustel:
a) ebasoodsad ilmaolud, mille tõttu Kauba tarne saab võimalikuks kuni antud Vautšeri kehtivusaja lõppemiseni
b) antud Vautšerile vastava Kauba tarnejärjekorra olemasolu korral.
Juhul, kui taoline Vautšer aegub ning Vautšer muutub kehtetuks, Vautšeri kehtivuse tähtaega ei pikendata ja mingeid kompensatsioone Vautšeri kehtivuse kaotamisel ei maksta.
3.14. Pretensioonid ja avaldused kasutamata Vautšerite kohta võetakse vastu hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates Vautšeri kehtivusaja lõppemisest, Hooajaliste Vautšerite korral hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates vastava hooaja lõpust ja hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates Vautšeri kehtivusaja lõppemisest.
4. Hinnad
4.1.Veebisaidil näidatud Kaupade või Rahaliste Vautšerite hinnad määravad kindlaks Vautšeri väärtuse (Kokkuleppe punkt 3.1.).
Hinnad on Veebisaidil näidatud rahvuslikus valuutas (EUR).
4.2.Lisaks Vautšerile võivad olla pakutud ja vormistatud nii tasulised kui ka tasuta lisateenused, näiteks pakkimise ja kohaletoimetamise erinevad variandid (edaspidi "Lisateenused").
Lisateenuste maksumus on näidatud nende teenuste kirjelduses ja lisatakse Vautšeri põhihinnale.
4.3.Tasulised Lisateenused kehtivad kogu tasutud perioodi vältel.
KINGITUS.NET jätab endale õiguse muuta ja/või katkestada tasuta Lisateenuste osutamine:
a) tasuta Lisateenuse muutmise korral Kliendil on õigus keelduda selle kasutamisest või jätkata selle kasutamist vastavalt uuele muudetud kasutamiskorrale.
b) tasuta Lisateenuse katkestamise korral Klient kaotab õiguse selle kasutamiseks alates antud tasuta Lisateenuse osutamise katkestamise momendist.
Mingeid kompensatsioone tasuta Lisateenuse muutmise ja/või katkestamise korral ei rakendata.
5. Tasumine, arveldus ja kohaletoimetamine
5.1. Pärast tellimuse vormistamist teostab Klient rahaliste vahendite (edaspidi "Vahendid") ülekandmist summas, mis on võrdne tellitud Vautšerite ja Lisateenuste koguväärtusega.
5.2. Tarnija poolt teenindatud Vautšeri väärtusega võrdne summa, välja arvatud Vahendaja komisjonitasu, kantakse üle Tarnijale pärast Kauba tarnimist Saajale. Kuni Tarnija poolt teenindatud Vautšeriga seotud arvelduse toimumiseni Tarnijaga kõik õigused antud Vautšeri eest Kliendi poolt ülekantud Vahendite hoidmiseks ja/või kasutamiseks kuuluvad KINGITUS.NET ’le.
5.3. Juhul, kui Saaja ei kasuta oma õigust Kaubatarneks Vautšeri kehtivusaja vältel ja kooskõlas muude käesoleva Kokkuleppe sätetega, siis antud Vautšeri eest Kliendi poolt ülekantud Vahendid jäävad Vahendaja kasuks.
5.4. KINGITUS.NET väljastab Kliendile kviitungi Vahendite ülekandmise kohta summale, mis on võrdne tellitud Vautšerite väärtusega.
Juhul, kui Klient on tellinud Lisateenuseid, talle väljastatakse eraldi arve tellitud Lisateenuste eest.
Arve Kauba eest pärast Kauba tarnimist Saajale väljastab Tarnija vahetult Saajale ja Saaja nimele Saaja nõudmisel.
5.5. Vautšerite kohaletoimetamine toimub tellimuse vormistamisel Kliendi poolt näidatud isikule ja aadressil.
Saajaks võib olla nii tellija ise kui ka mistahes teine isik.
Trükitud Vautšerite kohaletoimetamine toimub ainult Eesti Vabariigi piires.
Vautšerid elektroonilisel kujul saadetakse elektroonilise postiga ilma regionaalsete piiranguteta.
5.6. Pretensioonid ja avaldused kohaletoimetamise kohta võetakse vastu hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast Vahendite laekumist vastavalt käesoleva Kokkuleppe punktile 6.1.
6. Omandiõigus ja maksetähtajad
6.1. Klient saab õiguse Vautšeri kasutamiseks vastavalt käesoleva Kokkuleppe 3. jaos (vt. Kokkuleppe jagu: 3. Vautšerid) määratud tingimustele alates tellimuse eest ülekantud Vahendite laekumise momendist KINGITUS.NET ’sse. Selle momendini on kõik tellitud Vautšerid ja Lisateenused KINGITUS.NET omandiks.
Vahendite ülekanne tellimuse eest ja nende laekumine KINGITUS.NET ’sse peab toimuma hiljemalt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates tellimuse vormistamise momendist. Vastasel juhul KINGITUS.NET jätab endale õiguse Kokkuleppe tühistada ja Vautšeri 14 (neljateistkümne) kalendripäeva pärast annulleerida.
7. Kokkuleppe tühistamine Kliendi poolt
7.1.Eesti Vabariigi õigusaktide kohaselt Kliendil on õigus käesolevast Kokkuleppest taganeda 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast Vahendite ülekandmist tellitud Vautšeri eest põhjust avaldamata.
Käesoleva Kokkuleppe tühistamiseks selle tähtaja jooksul piisab Kauba (Vautšer, pakend) õigeaegsest ärasaatmisest ja vabas vormis tehtud avaldusest käesoleva Kokkuleppe tühistamise kohta.
Avaldus ja Kaup tuleb saata aadressil:
Mutual Enterprises OÜ
Mustamäe tee 5c
10616 Tallinn
7.2. Kliendil ei ole õigust käesolevast Kokkuleppest taganeda ja tellitud Kaupa ei saa tagastada, kui tellitud Kaup on valmistatud Kliendi isiklikke vajadusi arvestades või Kliendi esitatud tingimuste kohaselt.
7.3.Õigus käesoleva Kokkuleppe tühistamiseks ilma põhjuste selgitusteta Kliendi poolt 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul pärast Vahendite ülekandmist tellitud Vautšeri eest kaotab jõu juhul, kui Vautšer oli aktiveeritud (Kokkuleppe punkt 3.7).
7.4.Kauba saatmisega seotud postikulud ei kuulu tagastamisele.
7.5.Kõik tagastamisega seotud kulud kannab kuni 10 Euro ulatuses Klient vastavalt VÕS § 194 lg 4.
8. Kaupade kirjeldus
8.1.KINGITUS.NET püüab kirjeldada Kaupu ja Lisateenuseid Veebisaidil õigesti ja võimalikult täpselt. Kaupade või Lisateenuste sisu või tarnimise protseduur võib vahel siiski Veebilehel kirjeldatust erineda. KINGITUS.NET püüab õigeaegselt aktualiseerida ja muuta kirjeldusi Veebisaidil.
8.2.Veebisaidil avaldatud fotodel Kaupade või Lisateenuste juures (edaspidi "Fotod") on eranditult ainult kirjeldav (illustratiivne) iseloom. Kaupade või Lisateenuste sisu või tarnimise protseduur võib vahel ka erineda fotodest Veebisaidil. Süžeede, portreede, paikade, seadmete jm fotod, mida on kasutatud konkreetse Kauba kirjeldamisel, ei peegelda alati nimelt seda Kaupa, kuid on oma olemuselt analoogsed.
8.3.Viited Kaupade-Teenuste kestvuse ja aja kohta kannavad eranditult informeerivat iseloomu ja ei ole kohustusliku iseloomuga. Mõned Kaubad-Teenused võivad olla täidetud gruppides ühtesobitatult teiste isikutega. Pole välistatud ootamine ja järjekorrad.
9. Kaupade kättesaamise eeldused
9.1.Mõnede Kaupade tarnimisele võivad Saajale olla kehtestatud mitmed piirangud, nagu näiteks vanus, tervislik seisund, kaal jms. Põhilised piirangud konkreetse Kauba kättesaamiseks on kirjas selle kirjelduse juures.
Täpseid piiranguid saab teada konkreetselt Tarnijalt. Pärast Vautšeri vormistamist (Kokkuleppe 6. jagu) kannab ainult Klient Kauba tarnepiirangute osas vastutust isiku vastavuse eest, kellele ta annab üle Vautšeri aktiveerimise protseduuri (Kokkuleppe punkt 3.7.).
9.2.Mõnede Kaupade tarnimisele võivad olla kehtestatud mitmed piirangud ilmamuutuste osas. Põhilised ilmapiirangud konkreetse Kauba kättesaamisel on märgitud selle kirjelduse juures. Täpsed ilmapiirangud saab teada konkreetse Tarnija käest.
Ilmapiirangute korral on Saaja kohustatud Kauba tarnepäeval ise Tarnijalt järele pärima, kas antud ilmatingimustes Tarne toimib.
Kui pole võimalik täita Kauba tarnimise tingimusi, lepib Saaja Tarnijaga kokku Kauba tarnimise teise aja peale. KINGITUS.NET ei kompenseeri Kliendi võimalikke ajalisi või rahalisi kulutusi, mis on seotud kauba tarnimise kuupäeva muutusega (näiteks sõidukulud, majutus, saatmine jms).
9.3.KINGITUS.NET ja Tarnijad tervitavad erivajadustega inimestest Kingisaajate osavõttu. Siiski on mitmete Kataloogi Kaupade-Teenuste tarne erivajadustega inimestele kas äärmiselt raskendatud või päris võimatu. KINGITUS.NET palub Kliente võtta ühendust tugiteenistusega konkreetse Kauba erivajadustega inimesele tarnimise võimaluste täpsustamiseks. KINGITUS.NET püüab leida individuaalse lahenduse igaks konkreetseks juhtumiks.
9.4.Kaupade tarnimisel, mille kirjelduses figureerib alkoholi või sigarettide tarbimine, on piirangud isikutele vastavalt üle 21 ja üle 18 eluaasta. Kauba tarne nimetatud vanusest noorematele tuleb kõne alla ainult osaliselt - ilma selle Kaubata, mis sisaldab endas alkoholi või sigarettide tarnet ja tarbimist.
9.5.Vautšeri vormistamiseks ja aktiveerimiseks on vaja ka järgmisi tingimusi: tasuta registreerimist Veebisaidil, ligipääs Internetile ja elektronposti olemasolu.
9.6.Kauba kättesaamisel peab Saajal kaasas olema isikut tõendav dokument (pass, juhiload, ID-kaart), ning juhul, kui seda nõuab Tarnija, väljatrükitud kinnitus tarne aja kohta KINGITUS.NET või Tarnijalt (Kokkuleppe 10. jagu).
9.7.Juhul, kui Kaupa kättesaamisel jäävad käesoleva Kokkuleppe 9. jao nõudeid täitmata, siis Kaupa ei tarnita ja Vautšer annulleeritakse ilma igasuguse kompensatsioonita. Klient vabastab KINGITUS.NET kolmandate isikute pretensioonidest, kes on seotud käesoleva Kokkuleppe 9. jao tingimuste rikkumistega.
10. Kaubatarne tähtajad
10.1.Kaubatarne tingimuste ja tähtaegade üldinfo (teenindusregioon, nädalapäevad, tööpäevad jm) on toodud konkreetse kauba kirjelduses.
10.2.Kauba tarnimise tähtajad sõltuvad konkreetse Tarnija tarnetähtaegadest ja võimalustest teatud momendil ning võimalikest Tarnija ja KINGITUS.NET erikokkulepetest Klientide vastuvõtu suhtes.
Kauba tarnimise tähtajad ja ajalised perioodid, mille vältel toimub Kauba tarnimine KINGITUS.NET Klientidele, võivad erineda ajalistest perioodidest ja Kauba tarnimise tähtaegadest, mis on määratud vahetult Kauba Tarnijate poolt.
Sel juhul loetakse kehtivaks KINGITUS.NET poolt määratud ajalised perioodid ja tähtajad.
10.3. KINGITUS.NET ei garanteeri Saaja soovitud Kauba tarnetähtaega. On võimalikud Kaubatarne ja/või Kauba tarnimise jaoks vajaliku grupi moodustamise ootejärjekorrad, eriti puhkusteperioodil, puhkepäevadel, pühadel ja pühade-eelsetel päevadel.
Kauba tarne konkreetse tähtaja kooskõlastamine toimub KINGITUS.NET vahendusel või vahetult Tarnija juures, lähtudes Tarnija võimalustes ja ootejärjekordade olemasolust konkreetsel momendil.
10.4.Enne Kauba tarne tähtaja kinnituse kättesaamist KINGITUS.NET või Tarnijalt KINGITUS.NET soovitab mitte teha mingeid samme, mis on seotud aja või rahaliste kulutustega (näiteks sõidukulud, majutus, saatmine jm).
11. “Kuum” pakkumine / Loosimisel ja reklaamikampaania ajal saadud Vautšerid
11.1.KINGITUS.NET esitab aeg-ajalt nn “Kuumi” pakkumisi ja korraldab Vautšerite loosimist ja reklaamiaktsioone.
Selliste Vautšerite vormistamise tingimused võivad erineda käesoleva Kokkuleppe tingimustest. Täpsed tingimused on näidatud “Kuumade” pakkumiste või Vautšerite loosimise ja reklaamikampaaniate kirjeldustes.
12. Tarnetingimuste muutmine KINGITUS.NET või Tarnija poolt
12.1. Juhul, kui Kauba tarnimine Saajale kooskõlastatud ja KINGITUS.NET vahendusel või vahetult Tarnija poolt kinnitatud tähtajal muutus võimatuks tehnilistel, korralduslikel, ilmastikulistel või vääramatust jõust (force majeure) tingitud põhjustel, on KINGITUS.NET õigus teha ettepanek muuta Tarne tähtaega Vautšeri kehtivusaja piires või väljaspool Vautšeri kehtivusaega.
12.2. Juhul, kui Saaja päringul Kaubatarne võimaliku kuupäeva kohta, KINGITUS.NET või Tarnija ei saanud pakkuda mitte ühtegi Kauba tarnimise kuupäeva Vautšeri kehtivusaja vältel tehnilistel, korralduslikel, ilmastikulistel või vääramatust jõust (force majeure) tingitud põhjustel, on KINGITUS.NET õigus teha Saajale ettepanek muuta Tarne tähtaega väljaspool Vautšeri kehtivusaega.
12.3. Tarnijate nimekiri, mis võib eksisteerida mõnede Kaupade kirjelduses, omab aktuaalset tähtsust vaid vastava informatsiooniga tutvumise momendil.
KINGITUS.NET jätab endale õiguse muuta Kaupade Tarnijate nimekirja vastavalt aktuaalsetele kokkulepetele Tarnijatega.
Teatud Kauba Tarnijate nimekirja muutmise korral kõik eelnevalt vormistatud Vautšerid, mis on ettenähtud antud Kauba tarnimiseks, jäävad kehtivaiks ning kuuluvad teenindamisele, lähtudes antud momendil kehtivast Tarnijate nimekirjast.
12.4. Kaubatarne tähtaja muutmise korral KINGITUS.NET ei kompenseeri Vautšerit ega võimalike ajalisi ja/või rahalisi kulutusi (näiteks sõidukulud, majutus, saatmine jm).
13. Vastutus
13.1.Veebisaidil mistahes toimingu tegemisega kinnitab Klient, et ta:
a) on vähemalt 18-aastane Veebisaidi kasutamiseks teo- ja otsustusvõimeline füüsiline isik või ta on juriidiline isik, kelle esindajal on kõik õigused selle juriidilise isiku nimel Veebisaidi kasutamiseks ja sellele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks;
b) täidab nõuetekohaselt kõiki Veebisaidi kasutamistingimusi;
c) on teadlik, et Veebisaidi kasutamiseks fikseeritud Kliendi kasutajatunnuse ja salasõna (parooli) sattumisel kolmandate isikute valdusesse vastutab Klient nende isikute poolt Kliendile võetud kohustuste täitmise eest.
13.2.Klient kohustub säilitama Vautšerit kuni Kauba tarne momendini (Vautšerile vastava teenuse saamiseni).
13.3.Klient kohustub säilitama Vautšeri ja Kliendi kasutajaliidese koodid kolmandatele isikutele kättesaamatus kohas.
13.4.KINGITUS.NET ei vastuta Vautšeri sanktsioneerimata kasutamise eest.
13.5.KINGITUS.NET ei taasta kaotatud või varastatud Vautšereid.
Kaotatud või varastatud Vautšeril olev saldo ei kuulu taastamisele või hüvitamisele.
13.6.Kauba kirjeldus, fotod, ja tarnetingimused ei ole KINGITUS.NET garantiikohustusteks Kliendi ees, vaid kannavad eranditult informeerivat iseloomu. Sama kehtib ka kirjelduste ja fotomaterjalide kohta KINGITUS.NET voldikutes, kataloogides, bännerites ja muudes reklaamimaterjalides. Täpsed andmed konkreetse Kauba ja tarnetingimuste kohta võib Klient saada tema poolt valitud Tarnija käest.
13.7.KINGITUS.NET ei kanna vastutust Kauba tarnimistingimuste täitmise ja sellega seotud tagajärgede eest. KINGITUS.NET vastutus piirdub ainult Tarnijate hoolika valikuga Kataloogile ja vahendustoimingu informeeriva, tehnilise ja makselise osa täitmise tagamisega.
13.8.KINGITUS.NET vastutus piirdub igal juhul vormistatud Vautšeri ja Lisateenuste Väärtuse ulatuses.
14. Tarne tingimuste muutumine Saaja poolt
14.1. Juhul, kui Saaja hilines või ei ilmunud Tarnijaga kokkulepitud ajal ja kohta Kauba kättesaamiseks kohale, või kui Saaja asemel ilmub teine isik, Vautšer annulleeritakse ilma õiguseta kompensatsioonile. Sellisel juhul Saaja peab Kaubatarne tähtaja muudatused Tarnijaga vahetult läbi arutama.
Tähtaegade ja muude Kaubatarne tingimuste muudatuste võimalus ning võimalik rahaline kompensatsioon Tarnija kasuks arutatakse läbi vahetult Tarnijaga Vautšeri kehtivuse tähtaja piires. Rahalise kompensatsiooni korral antakse see üle Saaja poolt vahetult Tarnijale.
15. Omandiõigus
15.1.Ilma KINGITUS.NET kirjaliku nõusolekuta on KINGITUS.NET Veebisaidil asuvate materjalide täielik või osaline kasutamine keelatud.
16. Veebisaidi kasutamine
16.1. KINGITUS.NET mitte mingil juhul ei kanna vastutust võimalike tagajärgede, kahjude ega kulude eest, mis on seotud otseselt või kaudselt Kliendi poolt Veebisaidi kasutamisega.
Klient vabastab KINGITUS.NET täielikult igasugusest vastutusest arvutisse või teistesse tehnikaseadmetesse võimalike sissemurdmiste eest, viirusega tekitatud kahju ja andmekao või -lekke eest, mis tulenevad Veebisaidi kasutamisest Kliendi poolt.
16.2. Kõiki KINGITUS.NET külastamise ja tellimuse sooritamise käigus saadud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
KINGITUS.NET ei avalda temale teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid kolmandale osapoolele välja arvatud tellimuse töötlemise ja täitmisega seotud isikutele.
KINGITUS.NET jätab endale õiguse kasutada külastamise ja tellimuse sooritamise käigus saadud Kliendi isikuandmeid Kliendi tellimuse töötlemise ja täitmise ning KINGITUS.NET olulise informatsiooni edastamise eesmärgil Kliendile.
17. Kokkuleppe muutmine
17.1. KINGITUS.NET jätab endale õiguse käesoleva Kokkuleppe muutmiseks või täiendamiseks muudetud versiooni avaldamisega Veebisaidil eelneva teavitamiseta. Käesolev Kokkulepe on jõus selle avaldamise momendist kuni käesoleva Kokkuleppe muudetud versiooni avaldamiseni Veebisaidil.
17.2. Juhul, kui mõni käesoleva Kokkuleppe säte osutub kehtetuks, ei too see kaasa Kokkuleppe teiste sätete või kogu Kokkuleppe kehtetust.
18. Lõppsätted
18.1. Käesolevale Kokkuleppele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust.
Käesolevast Kokkuleppest tulenevad lahkarvamused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.
 
navigatsioon:
eripakkumised:
logimine:
kasutaja-tunnus
parool

Unustasite parooli?

Vautšeri aktiveerimine:

Vautšeri number
parool

  Algus| Kingitused| Otsing| Kuidas see toimib| Meist| Saidikaart| Abi (KKK)| Kontakt| © 2007-2024, KINGITUS.NET